به دنبال تنش میان ارگ-سپیدار و بلخ، ویس احمد برمک وزیر داخله کشور به تازه‏گی سفری به ولایت بلخ داشته است و در زودترین فرصت ممکن به دیدار عطا محمد نور رفته است.
به گزارش خبرگزاری دید، بیشتر رسانه‏ها گزارش کردند که وزیر امور داخله در نقش یک قاصد به سفر بلخ رفته است.
اما یک منبع سیاسی می‏گوید، وزیر امور داخله یکی از نزیکان سیاسی رییس جمهور غنی است و در این سفر والی با اقتدار بلخ را به تفاهم دعوت کرده است.
این منبع که نمی‏خواهد از وی نامی برده شود، به خبرگزاری دید خبر می‏دهد که کاخ سفید به ریاست جمهوری پیشنهاد داده است که با والی بلخ از در تفاهم داخل شود و از گزینه نظامی دست بردارد.
با این همه، هنوز جزییات سفر و دیدار وزیر امور داخله با استاد عطا به رسانه‏ها درز نکرده است.
گفتنی است که این اولین سفر مقامات پایتخت نشین نیست که به دیدار عطا محمد نور می‌روند.


کد خبر: 21327