کنفرانس وزیران هشت کشور منطقه هندوکش- همالیا شامل افغانستان، هند، پاکستان، چین، نپال، بنگلادیش، بوتان و میانمار با حضور حشمت الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت به نمایندگی از افغانستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دید، در این نشست ویدئویی، از جانب افغانستان هیئتی به رهبری حشمت‌الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی و با حضور معینان و نمایندگان با صلاحیت وزارت‌ها و ادارات مرتبط به صورت آنلاین اشتراک کردند.
«بیر بهادر ایشوی سینگهـ» وزیر امور سلسله‌کوه‌های چیتاگانگ بنگلادیش، آقای «لیونپو یی شی پینجور» وزیر زراعت و جنگل‌های بوتان، پروفیسور «ژانگ یاپینگ» معاون اکادمی علوم چین، آقای «پرکاش جواداکار» وزیر محیط زیست، جنگل‌ها و تغییر اقلیم هندوستان، آقای «او هاون وین» وزیر اتحادیه منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست میانمار، آقای «شکتی بهادر باسنت» وزیر جنگل‌ها و محیط زیست کشور نپال و آقای «سید فخر اما» وزیر فدرال وزارت مصئونیت غذایی و تحقیقات پاکستان، آقای «پرادیپ کومار گیوالی» وزیر امور خارجه نپال و آقای «هان لارد گولدسمیت» وزیر دولت انگلستان در امور تنظیم اقیانوس، محیط زیست، امور خارجه، فواید عامه و انکشاف دهات، اعضای بورد حکام مرکز بین‌المللی انکشاف کامل کوه‌ها و بیش از ۱۰۰ نفر متخصص و مقام بلندپایه این کشورها اشتراک کرده و صدای واحدشان را برای بهبود آینده منطقه هندوکش-همالیا بلند کردند.
حشمت‌الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت در سخنرانی‌اش در این کنفرانس گفت که حکومت افغانستان در پیاده‌سازی ابعاد شش‌گانه پلان عمل یادشده تلاش همه‌جانبه خواهد کرد، اما اقدام منفردانه در منطقه هندوکش همالیا نمی‌تواند ما را به اهداف متوقعه برساند، رسیدن به هدف نیاز به اقدام همه‌گانی و همکاری جدی و همه‌جانبه میان تمام کشورهای منطقه و مردم دارد.

قرار بود پلان عمل هندوکش-همالیا توسط هشت کشور یادشده تأیید شود و برای عملی‌سازی آن اعلامیه‌‌ای مشترک جهت اقدام همگانی صادر گردد که از جانب افغانستان، انوارالحق احدی سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آن را تأیید و نیز امضا کرد.
تدویر نشست دو ساله به سطح وزیران کشورهای عضو در رابطه به پیش‌رفت پلان عمل، تشویق برای ایجاد صدای واحد کشورهای حوزه هندوکش-همالیا در مجالس بین‌المللی در ارتباط به کنوانسیون‌های مرتبط به اقلیم جهت انکشاف پایدار و بهبود وضعیت کوه‌ها، توسعه‌ همکاری برای برگزاری کنفرانس‌های علمی و مطالعات برای وصل ساینس با پالیسی‌ها و ایجاد یک گروه کاری مشترک از مختصصان و ساخت مکانیزم برای تطبیق توافق‌ها، از مواد اعلامیه‌ مشترک این کنفرانس بود.
در پایان آقای «هان لارد گولدسمیت» وزیر دولت بریتانیا در امور تنظیم اقیانوس، محیط زیست، امور خارجه، فواید عامه و انکشاف دهات با بیانیه‌ای، حمایتش را از تصامیم این نشست ابراز و آقای پیما گیمتشو رییس عمومی جدید مرکز بین‌المللی انکشاف کامل کوه‌ها نیز سخنرانی کرد.

کد خبر: 77327