از بیست و نهمین سالروز درگذشت امام خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امروز دو شنبه (۱۴جوزا) از سوی شورای اخوت اسلامی در بلخ گرامی‌داشت شد.

به گزارش خبرگزاری دید، سخنرانان در این همایش جایگاه امام خمینی را در بیداری جهان اسلامی و مبارزه با استکبار جهانی ستوده و از نقش او در مبارزات اسلامی مردم افغانستان علیه تجاوز ارتش سرخ یاد کردند.


همچنان در این همایش از تاکید امام خمینی بر وحدت امت اسلامی و یک پارچه شدن جهان اسلام در برابر زورگویی و توطئه‌های جهان غرب یاد شده و گفته شد که عمر امام خمینی در این مبارزه گذشت.

سخنرانان همایش تاثیرات اندیشه‌های او را در جامعه اسلامی و انقلاب مردم افغانستان بزرگ دانسته و تاکید کردند که باید راه و اندیشه امام خمینی برای نسل نو آموزش داده شود تا دسیسه‌های غربی‌ها را به خوبی درک کنند.


امام خمینی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی پس از مبارزات چندین ساله انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران را به پیروزی رساند و نظام جمهوری اسلامی را جایگزین حکومت شاهی آن کشور کرد.

اهمیت و جایگاه امام خمینی بیشتر برخاسته از اندیشه‌های او در وحدت امت اسلامی، ایستادگی در برابر شرق و غرب و استقلال کشورهای اسلامی است.

او در ۱۴جوزای سال ۱۳۶۸ در تهران درگذشت.


کد خبر: 30395