بصیر احمد دولت‌آبادی مورخ، پژوهشگر و نویسنده کشور امروز در سن ۶۱ سالگی در خارج کشور در گذشت.


بصیر احمد دولت‌آبادی مورخ، پژوهشگر و نویسنده کشور امروز در سن ۶۱ سالگی در خارج کشور در گذشت.
آقای دولت‌آبادی در سال‌های فعالیت خویش کتاب و آثار زیادی تالیف کرده است.
از آثار مشهور مرحوم دولت‌آبادی، کتاب « شناسنامه افغانستان» و هزاره‌ها از قتل عام تا احیای هویت» است.
گفتنی است که آقای دولت‌آبادی در خارج کشور درگذشته است.


کد خبر: 37384