یک فارم تولید جوجه‌ماهی که به کمک وزارت زراعت برای یکی از سرمایه‌گذاران ایجاد شده به تولید و تکثیر جوجه‌ماهی گرمابی و فروش آن آغاز کرده است.

یک فارم تولید جوجه‌ماهی که به کمک وزارت زراعت برای یکی از سرمایه‌گذاران ایجاد شده به تولید و تکثیر جوجه‌ماهی گرمابی و فروش آن آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، این فارم ظرفیت تخمینی تولید یک میلیون جوجه‌ماهی در یک سال را دارد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در حدود دو سال قبل، یک فارم «هیچری» (تولید و تکثیر) جوجه‌ماهیان گرم‌آبی را در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ از طریق پروژه‌ ملی باغداری و مالداری «NHLP» در محدوده‌ ۲۰ جریب زمین ایجاد کرد.
جریان کار ساخت و فعالیت این فارم، توسط مسئولان و همکاران فنی زون شمال پروژه‌ ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت تا به ثمر رسیدن، به گونه‌ دقیق نظارت می‌شد.
بر اساس تخمین کارمندان تخنیکی پروژه‌ ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، در بخش ماهی پروری، فارم تکثیری و تولیدی جوجه‌ماهیان گرم‌آبی در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ در یک‌سال، ظرفیت تولید حدود یک میلیون جوجه‌ماهی را دارد.
در عین حال شماری از ماهی‌پروران در ولایت بلخ ضمن ستایش از آغاز تولید جوجه‌ماهی در خود این ولایت، ساخت این فارم را برای کاروبارشان یک گام بسیار مهم و ارزنده می‌دانند و تاکید می‌کنند که دیگر ضرورت به خریداری جوجه‌ماهی از پاکستان و دیگر ولایت‌ها ندارند و جوجه‌ماهی‌های باکفیت را به بهای مناسب، می‌توانند از این فارم به دست بیاورند.

کد خبر: 72660