جمهوری اسلامی ایران بهادر امینیان را به عنوان سفیر جدید این کشور برای افغانستان گماشت.

جمهوری اسلامی ایران بهادر امینیان را به عنوان سفیر جدید این کشور برای افغانستان گماشت.
به گزارش خبرگزاری دید، بهادر امینیان روز گذشته کار خود را به عنوان سفیر جدید ایران برای افغانستان به طور رسمی آغار کرد.
وی در بیانیه‌ای متعهد شده است تا روابط دوجانبه را بین دو کشور همسایه تقویت کند.
آقای امینیان به جای محمدرضا بهرامی که حدود ۶ سال در افغانستان به عنوان سفیر تهران در کابل کار کرده بود، گماشته شده است.
محمد رضا بهرامی در دوره‌ای که به عنوان سفیر تهران برای افغانستان کار کرد، توانست اعتماد دو دولت، روابط دیرینه فرهنگی و تاریخی میان دو کشور و حسن همواری را تقویت کند. او به جهت تلاشش برای نزدیکی دو دولت و ملت، مورد تقدیر مقامات افغانستان قرار گرفته و حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور او را خادم دولت افغانستان و ایران توصیف کرد.
همچنان آقای بهرامی در مقدت خدمتش در افغانستان، نشان مهم دولتی «احمد شاه مسعود» را دریافت کرد.
جانان موسی‌زی سخنگوی پیشین وزارت خارجه کشور ما، در زمانی آقای بهرامی دوباره به عنوان سفیر تهران به کابل معرفی شد، گفت که وزارت خارجه زمانی که شنید، آقای بهرامی تعیین شده است، پیش انجام تشریفات دولتی موافقت خویش را اعلام کرد.

کد خبر: 59615