مشاور ارشد رییس جمهور غنی در امور روابط عامه و راهبردی در واکنش به موضع طالبان در قبال هیئت مذاکره کننده دولت، می‌گوید که گروه طالبان بهانه جویی نکنند، حکومت تمام مسئولیت‌هایش را در روند صلح انجام داده است.

مشاور ارشد رییس جمهور غنی در امور روابط عامه و راهبردی در واکنش به موضع طالبان در قبال هیئت مذاکره کننده دولت، می‌گوید که گروه طالبان بهانه جویی نکنند، حکومت تمام مسئولیت‌هایش را در روند صلح انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری دید، وحید عمر مشاور ارشد رییس ‌جمهور غنی در امور روابط عامه و استراتژیک امروز یکشنبه (۱۰ حمل) در یک نشست خبری گفت که طالبان نباید دربارۀ هیئت معرفی شده از سوی حکومت بهانه‌جویی نمایند، بلکه تلاش کنند تا هیئت شان را برای گفت‌وگوهای میان افغانان، معرفی کنند.
او افزود که اگر طالبان دربارۀ هئیت مذاکره‌کننده، بهانه‌جویی کنند، «ما نیز دربارۀ هیئت آنان، مشکل داریم».
او گفت: «ما هیچگاه از طالبان نخواسته‌ایم که هیئت شان چگونه باشد، پس طالبان هم بهانه جویی نکنند».
آقای عمر گفت که هیئت معرفی شده از یک «افغانستان متحد» و موقف «قویتر»، نمایند‎گی خواهد کرد.
او تأکید کرد که اکنون باید طالبان نشان دهند که آنان به روند صلح، باور دارند.
او همچنان دربارۀ رهایی زندانیان طالب گفت که رهایی زندان در یک زمان ممکن نخواهد بود و «رهایی زندانیان مشروط به آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان خواهد بود».
سه روز پیش، حکومت پس از رایزنی‌های زیاد، هیئت ۲۱ نفری گفت‌وگو کننده با طالبان را معرفی کرد.
گر‌وه طالبان در واکنش به ایجاد هیئت مذاکره کننده حکومت، می‌‌گوید که این هیئت از سوی حکومت معرفی شده‌‌ است و این «خلاف موقف اصولی» طالبان و توافق صلح امریکا با این گر‌وه ‌است.
‏طالبان، می‌گویند که حکومت افغانستان می‌‌تواند همانند دیگر افغان‌ها به‌ عنوان یک جهت در مذاکره، شرکت کند.
بربنیاد توافق امریکا با طالبان با آغاز گفت‌وگوهای صلح، در حدود پنج هزار زندانی گروه طالبان و یک هزار زندانی نیروهای دولتی باید از زندان‌های دوطرف رها شوند.

کد خبر: 65660