گفتمان ملی حکومتداری با حضور مسئولان اداره مستقل ارگان‌های محلی و والیان بلخ، کابل، جوزجان، کنر، تخار، فاریاب، کاپیسا، نیمروز و معاون والی هرات در مزارشریف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالمتین بیک رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی در مورد نقش حکومت محلی در آوردن امنیت، انکشاف، ارائه خدمات همه شمول، صلح و ثبات صحبت کرده و گفت که در آینده نزدیک صلاحیت‌های بیشتری به مسئولان محلی تفویض خواهد شد.
متین بیک: در آینده نزدیک با توجه به نیازهای محلی، صلاحیت‌ها را در همه گستره‌ها غیر متمرکز می‌نماییم تا از یکطرف از تورم تشکیلاتی مرکز جلوگیری بعمل آید و ازطرف دیگر یک اداره محلی مؤثر، با صلاحیت و جوابگو را به میان آوریم.
آقای بیک همچنان تصریح کرد که در سال آینده اداره ارگان‌های محلی در تلاش است تا انتخابات شهرداری‌ها را برگزار کند.
وی افزود که رهبری حکومت، در بحث‌های صلح، خواهان حفظ نظام جمهوریت و صلح شهروند محور است که در این نوع نظام، زعیم ملی از طریق آرای مردم تعین و باالمقابل به مردم پاسخگو خواهد بود.

کد خبر: 60266