درآمد شهرداری میمنه از ۳۶ میلیون افغانی در سال ۱۳۹۵ خورشیدی به ۷۸میلیون افغانی در هشت ماه سال جاری، افزایش یافته است.
گفته می‎شود که به کارگیری جوانان در این شهرداری، عامل اصلی بلند رفتن درآمدهای آن بوده است.
مهندس احمد جاوید کیوان شهردار میمنه، می‎گوید که بیشترین درآمد شهرداری میمنه را کرایه دکان‎ها، تکس دروازه‎های ورودی شهر، توزیع جواز و لوحه‎های تبلیغاتی تامین می‎کند.
او از بکارگیری نیروی جوان در این نهاد استقبال کرده و افزود که تقرر جوانان مسلکی و به وجود آمدن سیستم منظم کاری توسط آن‎ها، عامل بلند رفتن عواید شهرداری میمنه است.
گفتنی است که شهرداری میمنه در نشست شهرداران سراسر کشور در کابل، مقام دوم را از آن خود کرد.

کد خبر: 16620