مسئولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که بیش از ۱۵۰ بازرگان از کابل و ولایت‌ها وارد کارزارهای انتخاباتی مجلس نماینده‌گان شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دید، آذرخش حافظی عضو ارشد اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که از این شمار ۱۹ تن از کابل و ۱۳۷ تن از سایر ولایت‌ها خودشان را در انتخابات مجلس نماینده‌گان نامزد کرده‌اند.
این عضو اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که آنان هدف از نامزد شدن و تشویق‌شان برای رفتن به مجلس نماینده‌گان را ایجاد یک فکر اقتصادی در شورای ملی گفته‌اند.
آقای حافظی گفت که آنان اشخاصی را که تجربه‌ کارآفرینی و تشبثات مثبت دارند، تشویق به نامزد شدن در انتخابات مجلس نماینده‌گان کرده‌اند.
آذرخش حافظی در ادامه‌ سخنانش گفت:«هدف ما از معرفی این بازرگانان این بوده است که شورای ملی به سوی کمیشن‌کاری تنزل نیابد، یک کسی که خودش پول و امکانات داشته باشد، چشمش به جیب کسی دیگر نمی‌باشد.»
آقای آذرخش هم‌چنان افزود که هدف دیگر معرفی بازرگان به مجلس نماینده‌گان، دفاع از دارایی‌ها و جلوگیری از باج‌دهی آنان به افرادی است که در دستگاه دولت کار می‌کنند.
قرار است در روز شنبه آینده انتخابات پارلمانی در کشور برگزار شود.


کد خبر: 36328