«نشست ملی توسعه تولیدات و صادرات جلغوزه و پسته افغانستان به بازار های جهانی»، روز پنجشنبه با اشتراک متخصصین پسته وجلغوزه، باغداران وسرمایه گذاران، در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار شد.

«نشست ملی توسعه تولیدات و صادرات جلغوزه و پسته افغانستان به بازار های جهانی»، روز پنجشنبه با اشتراک متخصصین پسته وجلغوزه، باغداران وسرمایه گذاران، در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دید، خان ولی بشرمل معاون تخنیکی اداره امور گفت که در این نشست برسر احیای جنگلات پسته وجلغوزه، ایجاد جنگلات تازه، جمع آوری و بسته بندی معیاری و صادرات این دومحصول به بازارهای جهانی، بحث صورت می‌گیرد تا نتایج آن به مقام ریاست جمهوری پیشکش گردد.
آقای بشرمل با تأکید بر ضرورت مشارکت بین مردم وحکومت افزود که نیاز است تا میزان تولیدات پسته در شمال وجلغوزه در جنوب کشور، انکشاف داده شود.
جنگلات جلغوزه در ۹ ولایت افغانستان وجود دارد و تا اکنون ۴۴ هزار هکتار زمین را احتوا می‌کند.
حشمت‌الله غفوری معین وزارت زراعت آبیاری ومالداری گفت که سال گذشته از جنگلات جلغوزه افغانستان بیش از ۲۳ هزار تن محصول به دست آمده است.
اوگفت وزارت زراعت در سال جاری ۶.۶ میلیون نهال جلغوزه و۳.۵ میلیون نهال پسته غرس کرده است.
افزون بر جلغوزه، پسته نیز از محصولات عمده زراعتی درافغانستان به شمار می‌رود و در حال حاضر در شمال کشور در ۱۱ ولایت به شمول هرات کشت می‌شود. هم اکنون ۳۵۷۱ هکتار جنگل پسته در این ولایت‌ها موجود است و سال گذشته بیش از ۲۵ هزار تن از این جنگلات محصول به دست آمده است.
غفوری گفت وزارت زراعت بزرگترین باغ پسته در زمینی به مساحت ۳۰ هزار هکتار را در آینده نزدیک در هرات ایجاد می‌کند و همچنان قرار است ۱۰ هزار هکتار باغ پسته در دیگر ولایت‌ها نیز تاسیس شود.
در همین حال، اجمل حمید عبدالرحیمزی معین وزارت صنعت وتجارت با اشاره به افزایش میزان صادرات گفت که صادرات افغانستان در ۴ سال گذشته ۵۷ درصد افزایش یافته است. او افزود که جلغوزه، پسته وزعفران از اقلام مهم صادراتی افغانستان است و در حال حاضر از ۱۶ کشور جهان تقاضا برای خرید جلغوزه وجود دارد.
عبدالرحیمزی گفت که وزارت صنعت وتجارت در تلاش آن است تا گراف صادرات افغانستان افزایش یابد و تا ختم سال روان میزان مجموعی صادرات به حدود یک میلیارد دالر برسد.

کد خبر: 53903