یافته‌های گزارشی که فقر را در افغانستان در پنج بُعد صحت، تعلیم و تحصیل، وضعیت زندگی، کار و تکان‌ها (تولید، عاید و امنیت) بررسی کرده است، نشان می‌دهد که در حدود ۵۱.۷ درصد مردم افغانستان در چند بعد فقیر هستند.

یافته‌های گزارشی که فقر را در افغانستان در پنج بُعد صحت، تعلیم و تحصیل، وضعیت زندگی، کار و تکان‌ها (تولید، عاید و امنیت) بررسی کرده است، نشان می‌دهد که در حدود ۵۱.۷ درصد مردم افغانستان در چند بعد فقیر هستند.
اداره‌ احصائیه و معلومات کشور، امروز (یک‌شنبه، ۱۱ حمل) با نشر اولین گزارش شاخص فقر چندبُعدی افغانستان اعلام کرد که بیش از نیمی از مردم در این کشور در چند بُعد فقیر هستند.
یافته‌های شاخص فقر چند بُعدی افغانستان همچنان نشان می‌‎دهد که ۵۸ درصد افراد فقیر چند بعدی اطفال زیر ۱۸ سال اند.
براساس یافته‌های این گزارش، میزان فقر چندبُعدی کوچی‌ها ۸۹ درصد، دهاتی‌ها ۶۱ درصد، مردم شهری ۱۸ درصد و در نهایت میزان فقر چندبُعدی در سطح ملی در حدود ۵۲ درصد می‌رسد.
همچنان نظر به یافته‌های شاخص فقر چندبُعدی افغانستان، در مجموع ۸۳ درصد نفوس افغانستان در چندین بخش و شاخص‌های فقر چندبُعدی فقیر بوده و در دهات زندگی می‌کنند.
یافته‌های این شاخص همچنان نشان می‌دهد که سطح پایین فقر چندبُعدی در کابل به ۱۲ درصد و سطح بلند آن در ولایت بادغیس به ۸۱ درصد می‌رسد.

کد خبر: 44760