مسوولان کمیته سویدن در شمال کشور گفتند: ۶۲۰۰ نفر را در این مناطق تحت پوشش قرار داده‌اند که ۶۰ درصد آنان، بانوان هستند.
به گزارش خبرگزاری دید، نجیب‌الله یزدان‌پناه، مسوول دفتر کمیته سویدن در مزار شریف گفت: این دفتر برنامه‌هایی در راستای تعلیم و تربیه، انکشاف روستاها و صحت، تطبیق می‌کند که ۶۲۰۰ نفر در ولایت‌های شمالی کشور از کمک‌های تخنیکی و مالی آنان مستفید شده‌اند.
وی افزود: بیش از ۶۰ درصد این افراد را بانوان تشکیل می‌دهند.
یزدان‌پناه تصریح کرد: ۳۰۰۰ معلول تحت پوشش کمک‌های ماهانه کمیته سویدن قرار دارد که ۴۵ درصد آنان نیز زنان می‌باشند. همچنان از ۳۶۷۰ کودک معلول و غیرمعلول که تحت پوشش این موسسه قرار دارد، ۲۰۷۰ تن را دختران تشکیل می‌دهند.
مرمر رابط، مسوول حقوق بشر و جندر کمیته سویدن در مزار شریف گفت: برای دختران معلول، برنامه آموزش‌های ویژه را دایر کرده‌اند که دختران نابینا، ناشنوا و آنانی که مشکل حرکی دارند، توسط استادان کارآزموده، آموزش می‌بینند تا به بازتوانی برسند.
وی افزود: آنان علاوه از افراد معلول، برای بانوان نیازمند و محروم، به خصوص کسانی که در روستاهای دوردست زندگی دارند نیز، خدمات اجتماعی ارایه می‌کنند.
بانو رابط گفت: ایجاد گروه‌های قرضه کوچک، اقتصاد کوچک محلی و برنامه‌های بازتوانی و آموزش مسایل اجتماعی از جمله این خدمات است.

کد خبر: 4517