کمیسیون انتخابات نشست مشورتی را درمورد تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۳۹۸ برگزار و ۳۱ حمل سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات اعلام کرد.


کمیسیون انتخابات نشست مشورتی را درمورد تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۳۹۸ برگزار و ۳۱ حمل سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، کمیسیون انتخابات با اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری گفت: این انتخابات به تاریخ ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی برگزار خواهد شد و براساس این تقویم انتخاباتی،‌ ثبت نام تقویتی رأی‌دهندگان به تاریخ ۱ قوس سال جاری آغاز و برای یک ماه ادامه خواهد یافت.
ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز به تاریخ ۲۴ قوس سال جاری آغاز و الی ۹ جدی سال جاری ادامه خواهد یافت.
در این تقویم آمده است که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۹ جوزای سال آینده اعلام خواهد شد و در صورتی که دور اول این انتخابات به نتیجه نرسد، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۲۳ جوزا برگزار خواهد شد.
در نشست رهبری کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی که نمایند‌گان احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی حضور داشتند، ‌اشتراک‌کنندگان موضوع زمان انتخابات ریاست‌ جمهوری را از ابعاد مختلف عملیاتی، مالی و اداری، امنیتی و وضعیت اقلیمی به بحث و بررسی گرفتند.
همچنین در نشست کمیسیون انتخابات نقش مردم خصوصاً احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، جامعه مدنی و ادارات ذیربط در انتخابات کلیدی دانسته شده و هدف از این نشست جمع‌آوری پیشنهادات و مشوره‌های اشتراک کننده‌گان پیرامون تعیین تاریخ انتخابات ریاست‌ جمهوری عنوان کرده است.
اکثریت اعضای این نشست با تاریخ اعلام ‌شده برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده موافقت کردند.
این در حالی‌ است که ۹ روز پیش رییس ‌جمهور و رییس اجرایی از کمیسیون انتخابات خواستند که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری را به زودی اعلام کند.


کد خبر: 37065