محمد اشرف غنی می‌گوید که تا حال ادعای پیروزی نکرده است و در تیم انتخاباتی‌اش نیز فقط هیجان وجود دارد.

محمد اشرف غنی می‌گوید که تا حال ادعای پیروزی نکرده است و در تیم انتخاباتی‌اش نیز فقط هیجان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی در گفت‌وگو با هفته‌نامه دیرشپیگل آلمان گفته است که ممکن برای پنج سال آینده منحیث رییس جمهور کار کند.
غنی افزود: این به افغان‌ها بستگی دارد، علایم خوب وجود دارد که من پنج سال دیگر خواهم داشت تا برای آینده افغانستان شدیداً کار کنم، اما مانند دیگران باید منتظر نتایج نهایی بمانم.
وی با بیان این که اگر برنده نشود، دوباره به شغل پیشین‌اش آموزگاری برخواهد گشت، در مورد صلح با طالبان تصریح کرد: هرگونه سازگاری با طالبان باید شامل ضمانت به ارزش‌های قانون اساسی افغانستان، حقوق بشر، دموکراسی و حقوق زنان باشدْ بدون این‌ها، مذاکرات بی‌معنی است و ما هیچ‌گونه شمولیت طالبان در حکومت یا حتی جامعه افغانی را بدون ضمانت‌های آهنین نخواهیم پذیرفت.
رییس حکومت وحدت ملی اظهار داشت که به وضوح باید گفت به طالبان تسلیم نخواهد شد و اگر طالبان به این فکر اند که وارد کابل خواهند شد و تمامی پیشرفت‌های افغانستان را برگشت خواهند داد، پس آنان کاملاً اشتباه کرده‌اند.
محمد اشرف غنی علاوه کرد که طالبان با افزایش خشونت‌ها تلاش کردند طوری وانمود سازند که توافق صلح به معنی پیروزی آنان است و گویا نیروهای امنیتی و حکومت افغانستان شکست خورده است، اما افغانستان ویتنام نیست که مردم در کابل برای فرار از کشور، خود را به هلیکوپترها آویزان کنند.
غنی گفت که طالبان می‌توانند نقشی داشته باشند، اما باید در انتخابات اشتراک کنند و باید حمایت مردم را با خود داشته باشند تا موقفی را در حکومت احراز کنند.

کد خبر: 56175