نویسنده:

اختر سهیل

به نظر او احزاب سیاسی صلاحیت مذاکره با گروه طالبان را ندارد و وقتی می‌گوید که صلح قاطعیت و صلاحیت می‌خواهد دقیقاً منظور‌ش همین است. غنی به کرات گفته که برگزاری انتخابات« خط سرخ» حکومت است

مراسم عید در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در این مراسم در دو فراز صحبت کرد، انتخابات و صلح. آقای غنی که از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است، گفت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ضرورت حیاتی است و مردم افغانستان خواهان برگزاری انتخابات هستند. آقای غنی برای بار دیگر تاکید کرد که مردم صلح با عزت می‌خواهند نه صلح حزبی و سمتی. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت یک حکومت ضعیف نمی‌تواند صلح را تامین کند و تامین صلح قاطعیت و صلاحیت می‌خواهد. آقای غنی همچنان گفت که حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از یک بحران شکل گرفت و قدرت قابل تقسیم نیست.
اشرف غنی به وجود آمدن یک حکومت قوی و مسئول را مرتبط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دانست. آقای غنی در حالی روی برگزاری انتخابات تاکید کرد که این روزها گزارش‌هایی وجود دارد که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری دست‌خوش تاخیر یا تعویق شود. براساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات، قرار است انتخابات در ششم ماه میزان سال روان یعنی کمتر از دو ماه دیگر برگزار شود. به تازگی یک رسانه غربی گزارش کرده است که به علت‌ گفت‌وگو‌های صلح، تعویق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان محتمل است. سهیل شاهین سخنگوی گروه طالبان برگزاری انتخابات را تلاشی برای تخریب پروسه صلح خوانده است. این نامزد انتخابات بار دیگر بحث شکل‌گیری حکومت« موقت» را رد کرد و آن را توطئه عنوان نمود. روایت آقای غنی این است که باید انتخابات برگزار شود و حکومت بعدی که برخاسته از نتایج انتخابات است، فرایند گفت‌وگو‌های صلح را رهبری کند. به نظر او احزاب سیاسی صلاحیت مذاکره با گروه طالبان را ندارد و وقتی می‌گوید که صلح قاطعیت و صلاحیت می‌خواهد دقیقاً منظور‌ش همین است. غنی به کرات گفته که برگزاری انتخابات« خط سرخ» حکومت است.
رهبری کمیسیون انتخابات در تازه‌ترین مورد اعلام کرده که انتخابات را حتا حاضر است با دو نامزد برگزار کند. تاکید غنی روی برگزاری انتخابات و عجله ایالات متحده امریکا برای توافق سیاسی با طالبان، افزون بر کابل و واشنگتن، انتخابات وصلح را نیز در تقابل قرار داده است. برگزاری انتخابات در حالی خط سرخ توصیف می‌شود که نامزدان رقیب آقای غنی، او را متهم می‌کنند که در پی مهندسی انتخابات است و از امکانات و منابع دولتی استفاده انتخاباتی و کمپاینی می‌نماید. برخی از دسته‌های انتخاباتی سخن از تحریم انتخابات هم زده‌اند. دسته انتخاباتی« صلح و اعتدال» به نامزدی محمد حنیف اتمر، به علت گفت‌وگو‌های صلح، پیکار‌های انتخاباتی خود را به تعلیق در آورده است.
با این وجود، دیده می‌شود که در ارتباط به برگزاری انتخابات در داخل کشور اجماعی وجود ندارد. البته در این باره اجماع جهانی و منطقه‌ای هم به میان نیامده است. درست است که آقای غنی روی برگزاری انتخابات تاکید می‌کند اما استدلال نویسنده این است که در مورد برگزاری انتخابات نمی‌توان حرف قاطعی زد. این‌که انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعریف شده برگزار می‌شود یانه، منتظر می‌باشیم و گذر زمان روشن خواهد ساخت.

کد خبر: 51899