رییس جمهور محمد اشرف غنی در نشست بررسی کارکردهای وزارت اطلاعات و فرهنگ بر تولید فکر فرهنگی در زمینه تولید فرهنگ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری دید، در این نشست نخست مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرده و گزارشی از کاکردهای وزارت اطلاعات و فرهنگی بره ریاست جمهوری ارائه کردند.

مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطرنشان کردند که پالیسی نشرات تکمیل گردیده و در آینده نزدیک بعد از اخذ نظریات رسانه‌ها، همگانی و تطبیق خواهد شد و همچنان پالیسی ملی فرهنگی آماده شده و به خاطر نظرخواهی به ولایات فرستاده شده است.

آنان ضمن ارائه طرح عایداتی و مشکلات تشکیلاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفتند که تشکیل این وزارت سابقه است و به منظور بازنگری آن، خواستار دستور از رییس جمهور شدند.

مسئولان مذکور با بیان این که تغییرات مثبت و مؤثر در ادارات ولایتی این وزارت جریان دارد، گفتند که باید عایدات وزارت اطلاعات وفرهنگ بالای خود آن به مصرف برسد و ایجاد صندوق حمایت از میراث‌های فرهنگی، یک ضرورت مبرم است.

رییس جمهور غنی پس از استماع خواست‌ها و نظریات آنان، گفت که تلاش‌های تان به منظور بهبود وزارت اطلاعات و فرهنگ خوب است، اما در بعضی موارد نیاز به تغییرات جدی می‌باشد.

وی افزود که یک کمیتۀ جوانان به منظور تولید فکر فرهنگی ایجاد گردد و طرحی را جهت تقدیر هنرمندان خلاق و هنرمندانی که دچار مشکلات مالی هستند، ارائه نمائید.

رییس جمهور گفت که در زمینۀ تولید فرهنگ، ما باید فکر فرهنگی ایجاد نماییم و اتشه‌های فرهنگی ما در نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان در خارج، باید از تاریخ، فرهنگ و جغرافیای افغانستان آگاهی داشته باشند.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه بالای ایجاد موزیم‌ها کارهای موثری انجام شده است، گفت که موزیم ها باید زیر چتر یک برنامه واحد، مدیریت شوند و موزیم ها بدون تکنالوژی که افغانستان را به خارج از کشور وصل می‌کند، مؤثریت نخواهد داشت.

رییس جمهور در اخیر سخنانش گفت که کتیبه‌ها دارای اهمیت فوق‌العاده اند و باید در قسمت حفاظت آن کارهای بیشتر صورت گیرد و ما باید یک نسل روی فرهنگ خویش سرمایه گذاری کنیم.

کد خبر: 60975