پییر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در دیدار با سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، خواهان پیگیری عدلی متهمان جرایم فساد اداری از سوی حکومت افغانستان شده است.


پییر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در دیدار با سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، خواهان پیگیری عدلی متهمان جرایم فساد اداری از سوی حکومت افغانستان شده است.
دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که سرور دانش معاون روز چهارشنبه (۲۱ سنبله) با «پییر مایدون» سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان دیدار کرد.
در این دیدار موضوعات مبارزه با فساد اداری، برگزاری انتخابات پارلمانی، پیشرفت تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و همکاری اتحادیه اروپا در بخش‌های مختلف با دولت و مردم افغانستان، به بحث گرفته شد.
آقای دانش در مورد تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری گفت که در سطح رهبری حکومت اراده قاطع برای مبارزه با این پدیده وجود دارد.
به گفته وی، از نگاه وضع پالیسی و استراتژی و تدوین اسناد تقنینی هیچ خلاء در زمینه مبارزه با فساد اداری باقی نمانده و همه عرصه‌ها تحت پوشش قرار گرفته است.
آقای دانش گفت که از پنج محور تعریف شده در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری در سه محور رهبری سیاسی، خدمات ملکی و اصلاحات عدلی و قضایی پیشرفت های زیادی صورت گفته است.
معاون دوم ریاست جمهوری، همکاری جامعه جهانی از جمله اتحادیه اروپا را در زمینه ارتقای ظرفیت برای مبارزه با پدیده فساد اداری مهم خوانده گفت که در این مبارزه توجه به تعهدات دوجانبه حکومت افغانستان و همکاران بین‌المللی آن نیز، تأثیر خود را دارد.
معاون دوم ریاست جمهوری، در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت کارکرد کمیسیون‌ انتخابات گفت که در برگزاری انتخابات پارلمانی هیچ تردید وجود ندارد.
در این دیدار، آقای مایدون با اشاره به برگزاری کنفرانس «ژنو» برای افغانستان، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری را از موضوعات مورد توجه آن اتحادیه در این کنفرانس عنوان کرد.
وی گفت که قرار است در این کنفرانس پیشرفت‌های حکومت افغانستان در زمینه تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گفته‌ وی، پیگیری عدلی متهمان جرایم فساد اداری از سوی حکومت افغامستان یکی از مواردی است که می‌تواند در تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری تاثیر گذار باشد.


کد خبر: 35095