مذاکرات فشرده و نفسگیر میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان دردومین روز ادامه یافت. گفته شده که هردو طرف چانه‌زنی ها را بر سر تشکیل سه گروه کاری ادامه داده‌اند.


به گزارش خبرگزاری دید: دومین روز مذاکرات سطح بلند دوحه امروز یکشنبه(۲۷ سرطان) میان دو طرف ادمه یافت.
برخی منابع گفته‌اند که دو طرف بر سر ایجاد سه گروه کاری کوچک برای بحث روی «قانون اساسی آینده، اعتماد سازی و نقشه راه سیاسی» چانه‌زنی دارند.
براساس گفته‌های این منابع، رهایی زندانیان طالب و بیرون‌شدن نام رهبران گروه طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد در بخش «اعتمادسازی» و ایجاد حکومت گذار در بحث «نقشه راه سیاسی» می‌گنجد.
منابع می‌افزایند: «می‌کوشند بر سر یک آجندای سه ماده‌ای روشن، تازه، موثر و سریع و همزمان با آن، ایجاد سه گروه مذاکراتی به توافق برسند. این سه گروه به صورت همزمان به کار آغاز خواهند کرد».
پیشتر عطامحمد نور رهبر جمعیت اسلامی هم که در ترکیب هیئت حضور دارد، از مذاکرات فشرده و نفسگیر در دوحه خبر داده بود.

کد خبر: 93897