افغانستان / آخرین خبر
از نهم اکتوبر، «روز جهانی پست» از سوی وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در کابل گرامی‌داشت شد.


به گزارش خبرگزرای دید، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز چهارشنبه (۲۴ میزان) از نهم اکتوبر (روز جهانی پُست) در دانشگاه کابل گرامیداشت شد.
احمد وحید ویس رییس افغان‌پُست ضمن تبریکی روز جهانی پُست، دستاوردها و برنامه‌های این ریاست را تشریح کرده و گفت: خوش‌بختانه در حال حاضر دفاتر افغان‌پست در بیست‌وچهار ولایت کشور فعال است.
رییس افغان‌پُست به دریافت آنلاین پاسپورت اشاره کرده و بیان داشت: پس از این افغان‌هایی که در بیرون از کشور زندگی می‌کنند می‌توانند فورم پاسپورت شان را آنلاین خانه‌پری کرده و پس از تایید وزارت خارجه، در هر گوشه و کنار دنیا هم که باشند، افغان‌پُست پاسپورت شان را می‌رساند.

وی همچنان به سهولت و مزایای پست بکس‌های دیجیتلی اشاره کرده و بیان داشت: مصئونیت‌های کامل در پست بکس‌ها فراهم شده و تمام پروسه به صورت الکترونیکی اجرا می‌گردد.
وی اضافه کرد: قفل‌های فزیکی به دیجیتلی مبدل شده و مشتریان با پسورد مشخص و نشان دادن کارت مجوز الکترونیکی می‌توانند از پست بکس‌ها استفاده کنند.
پُست، کهن‌ترین و گسترده‌ترین نوع ابزار ارتباطی بین مردم یک کشور با ساکنان دیگر سرزمین‌ها و مناطق جهان است. هر پستچی از انجام هزاران سفر جلوگیری می کند، که هر سفر افزون بر هزینه، پیامدهای دیگری چون اتلاف وقت، فشارهای عصبی و روحی، آلودگی هوا و انواع خسارتهای احتمالی مالی و جانی نیز به همراه دارد.
اتحادیه جهانی پست در ۹ اکتوبر سال ۱۹۶۹ تاسیس شد. برای همین، همه‌ساله از ۹ اکتبر (روز جهانی پست) در سراسر دنیا بزرگداشت می‌شود.

کد خبر: 77286