تخریب جمهوریت تخریب آزادی بیان است/ هر مسئول دولتی که خبرنگاران را اذیت کند، فوراً عزل می‌شود

کد خبر: 87510