رییس سازمان جهانی بهداشت برای گفت‌وگو در مورد پشتیبانی از نهادهای صحی افغانستان بامداد امروز دوشنبه(۲۹ سنبله) وارد کابل شد.


به گزارش خبرگزاری دید، به دنبال ابراز نگرانی سازمان ملل متحد از فروپاشی نظام صحی افغانستان در صورت عدم ادامه کمک‌های جهانی، تدروس آدهانوم رییس سازمان صحی جهان وارد کابل شد.
وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که این سفر پس از تعلیق کمک‌های مالی بانک جهانی به بخش بهداشت در افغانستان انجام شده و هدف آن گفت‌وگو درباره ادامه این کمک‌ها می‌باشد.
در همین حال، احمدالله وثیق معاون کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که قرار است رییس سازمان جهانی بهداشت با نخست‌وزیر ملا محمد حسن آخوند، ملا برادر معاون وی و وزیر خارجه کابینه سرپرست دیدار و گفت‌و‌گو کند.
پیش از این، سازمان ملل متحد از فروپاشی نظام صحی افغانستان به دلیل قطع کمک‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کرده بود.

کد خبر: 96701