گوترش در باره افغانستان: ترورهای هدفمند نزدیک به 30 درصد افزایش یافته است

کد خبر: 87470