وزیر دفاع ترکیه می‌گوید که این کشور در حال حاضر قصد اعزام نیروی بیشتر را برای تأمین امنیت میدان‌هوایی کابل ندارد. قرار است هیئت فنی امریکا امروز وارد ترکیه شود.


به نقل از آناتولی، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه روز گذشته در نشست خبری گفته است که انقره در حال حاضر قصد اعزام نظامیان بیشتر را به افغانستان ندارد.
آکار گفته است: ما با افغانستان روابط تاریخی و فرهنگی چند صد ساله داریم. مردم افغانستان برادران ما هستند. ما به همراه دیگر کشورها در ۲۰ سال گذشته تمام تلاش خود را برای آرامش و امنیت برادران خود انجام داده‌ایم. به خصوص در ۶ سال گذشته، ما تمام تلاش خود را برای استفاده از میدان‌هوایی بین‌المللی حامد کرزی و پشتیبانی فنی از آن انجام داده‌ایم.
وی همچنین در مورد اهمیت امنیت میدان هوایی کابل افزوده است که فعالیت این نقطه به نفع افغانستان خواهد بود. از این طریق کشورهای مختلف به کار خود ادامه می‌دهند.
وزیر دفاع ترکیه در باره سفر هیئت امریکایی به انقره گفته است: آنها هیئتی را به ترکیه فرستاده‌اند. برای امنیت و رفاه مردم افغانستان به تماس‌های خود برای رایزنی درباره لزوم ادامه حضور نظامی ما در این کشور ادامه می‌دهیم.
وزیر دفاع ترکیه در ادامه بیان داشته است: درحال حاضر در افغانستان حضور داریم. ولی به هیچ عنوان قصد اعزام نیروی بیشتر به این کشور نداریم.
گفتنی است که یک هیئت فنی از وزارت دفاع امریکا برای ارزیابی طرح تامین امنیت میدان‌هوایی کابل توسط ترکیه امروز وارد انقره می‌شود.

کد خبر: 92387