عارف نظری
از زمان امضای توافقنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده امریکا، جنگ سالاران و شبه نظامیان طالبان نگران این بوده‌اند که بسیاری از رهبران شان در دوحه، معامله‌ای ننگین با هیئت مذاکره کننده امریکا انجام داده و توافق نموده‌اند.

روشن است که طالبان برای کاهش فشار جنگ با ایالات متحده معامله کردند و سپس از نظر تاکتیکی، توافق را یک پیروزی خواندند.
حتماً بیاد داریم روزی که توافقنامه بین طالبان و ایالات متحده امضا شد، دفترطالبان درقطر اعلام پیروزی کرد. ظاهراً رهبران طالبان نشان می‌دادند که ایالات متحده را شکست داده‌اند و توافقنامه به منفعت آن‌ها رقم خورده است، اما داستان متفاوت است.
طالبان از آنچه اتفاق می‌افتد می‌ترسند. طالبان تمام تلاش خود را کردند تا برگ‌های تکمیلی توافقنامه با ایالات متحده را از شبه نظامیان خود مخفی نگه دارند و اطلاعات مشابهی به آن‌ها ندهند. اما برخی از رهبران سیاسی در ترکیب هیئت هستند، این اطلاعات به فرماندهان جنگ داده شده است که واکنش‌های شدیدی را برانگیخته و ترس از تجدید حیات این گروه را افزایش داده است.
فایل‌های ضمیمه شده توافقنامه با امریکا نزد طالبان است آن چیزی که شامل آن است فرماندهان جنگی طالبان آن را قبول ندارند، اما این که رهبران طالبان می‌خواهند که امریکا از افغانستان بیرون شود هر نوع معامله را با آن‌ها قبول می‌کنند.
فرماندهان طالبان با حضور یک امریکایی هم مخالف هستند، اما در ضمیمه توافقنامه آمده است که تعدادی از سربازان خارجی و امریکایی به طور خاص به خاطر ازبین بردن هراس‌افکنان باقی می‌مانند. موضوعات دیگری هم است که فرماندهان جنگی با آن مخالف هستند، اما رهبران سیاسی طالبان آن را مخفی کرده با امریکا توافق نموده‌اند.
اکنون کمیسیون فرهنگی طالبان در تلاش است تا با تبلیغات، حقیقت‌های ذکر شده در توافق نامه را ازبین ببرد و معامله ننگین را بهتر توصیف کند. کمیسیون فرهنگی گاهی توافق با ایالات متحده را به عنوان یک پیروزی تفسیر می‌کند و گاهی نیز به طریقی سعی می‌کند به جنگجویان طوری وانمود کند که توافق با ایالات متحده یک معامله نیست بلکه یک پیروزی است و ایالات متحده شکست خورده است.
اما تاکنون این کمیسیون نتوانسته است که فرماندهان و جنگجویان طالب را در برخی زمینه‌ها متقاعد بسازد، کمیسیون فرهنگی به جنگجویان طالب گفته است، توافق با ایالات متحده شامل تصمیماتی که آن‌ها می‌جنگند نیست.
بناءً احتمال انفجار بزرگ در درون طالبان تصور می‌گردد که این گروه را به چندین جناح تقسیم کند و هر یک به طریق خود وارد معامله و یا جنگ شود.

کد خبر: 80541