رییس جمهور اشرف غنی در دیدار با سفرای برخی کشورها و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، دیدگاه دولت را در باره روند صلح تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهوری اشرف غنی پیش از ظهر امروز شنبه(۱۴حمل) با سفرهای برخی کشورها و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در ارگ دیدار کرد.

در این دیدار، کاردار سفارت امریکا، نماینده ملکی ناتو، سرپرست یوناما و سفرای برخی کشورهای اروپایی حضور داشتند.

رییس جمهور غنی در پیوند به گام‌های بعدی در روند صلح صحبت کرده و دیدگاه دولت افغانستان را در پیوند به روند صلح توضیح داد.

همچنان گزارش شده که آقای غنی در این نشست به پرسش‌های حاضران در نشست نیز پاسخ داده است.

با این حال، قرار است نشست استانبول در پیوند به روند صلح افغانستان در هفته‌های آینده در استانبول برگزار شود.

 

 

 

 

کد خبر: 88142