دنیای حیوانات همواره شگفتی‌ساز و جذاب و دوست داشتنی بوده است. موجوداتی که نه کینه به دل دارند و نه برای همدیگر توطئه می‌چینند، هرگاه گرسنه بمانند به شکار و چرا می‌روند و چون سیر بودند، فارغ از خوب و بد روزگارند. این آلبوم، سیاحت در جهان عاشقانه آنان است.

کد خبر: 85593