لیست مجروحان رویداد امروز در غرب کابل در یکی از شفاخانه‌های برچی

اجساد کشته‌شده‌گان حمله انتحاری امروز کابل

 

 


کد خبر: 34096