تصویر هفته: پیست موترسایکل سواری در کابل

کد خبر: 92371