نویسنده: روری کالینان
منبع: گاردین
ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
تصویری که به تازگی افشا شده نشان می‌دهد نیروهای ویژۀ استرالیایی در افغانستان از پای مصنوعی یک جنگجوی طالب کشته شده در می‌خانه‌ای غیر مجاز شراب می‌نوشد.
گاردین به تعدادی تصاویر دست یافته که نشان می‌دهد یک سرباز ارشد استرالیایی – در حال خدمت – از این پای مصنوعی در یک می‌خانه‌ای غیر مجاز (Fat Lady’s Arms) در داخل پایگاه نیروهای ویژه آن کشور در ترینکوت مرکز ولایت ارزگان در سال ۲۰۰۹ مشروب می‌خورد.
تصویر دیگری نشان می‌دهد که دو سرباز با این پای مصنوعی رقص می‌کنند.
این نخستین تصویر منتشر شده است که گزارش‌های قبلی استفاده از «پا» به عنوان «ظرف نوشیدنی» را تأیید می‌کند.


برخی سربازان می‌گویند که این عمل به طور گسترده از سوی افسران سطح بالا استقبال می‌شد و حتی برخی آن‌ها نیز در این کار سهم می‌گرفتند. این در حالی است که این پای مصنوعی به طور بالقوه غنیمت جنگی بوده است – موردی که سربازان استرالیایی از پاکسازی آن از میدان نبرد ممنوع شده بودند، چه رسد که آن را نگه دارند.
این وضعیت موجب خشم صفوف سربازان استرالیایی شده است که می‌گویند در گزارش تحقیقات بازرس ویژه نیروهای دفاعی استرالیا در افغانستان (Brereton Report) از آن‌ها به خاطر استقبال از چنین فرهنگ و رفتار به گونۀ ناعادلانه انتقاد شده است، در حالی که سال‌ها افسران بلندپایه از آن آگاه بودند. این گزارش همچنین دریافته است که «فرهنگ جنگی» به فضای ارتکاب جنایات جنگی کمک کرده است.
اعتقاد بر این است که این پا متعلق به جنگجوی طالبان است که در جریان حملۀ سربازان استرالیایی بالای دو مکان و یک تونل در ککرک ولایت ارزگان در سال ۲۰۰۹ کشته شده است.
سپس، این پای مصنوعی از میدان نبرد برداشته شده و در می‌خانه نگهداری می‌شده است؛ جایی که مراجعه‌کنندگان بعضی اوقات از آن برای نوشیدن شراب استفاده می‌کردند.

یک سرباز سابق به این منبع گفته است که این پا همیشه همراه گردان زرهی بود. او می‌گوید: «هر وقتی که (می‌خانۀ) Fat Lady’s Arms بر پا می‌شد، بعد، این پا در آن‌جا نگهداری می‌شد و اغلب برای نوشیدن از آن استفاده می‌شد».
این سرباز می‌افزاید که فرماندهان ارشد گاهی اوقات به می‌خانه می‌آمدند و این پا را می‌دیدند و به طور بالقوه عمل نوشیدن از آن را انجام می‌دادند.
شایعات در مورد تصایری که افسران بلندپایه از یک پای مصنوعی شراب می‌نوشند در رسانه‌ها انعکاس می‌یافت، اما تصویر آن اکنون منتشر می‌شود.
گزارش بازرس ویژه از این پا و یا اینکه سربازی زیر تحقیقات به خاطر غنیمت جنگی باشد، یاد نکرده است.
«گلن کلومیتز» وکیل سابق نظامیان استرالیایی می‌گوید که بر مبنای کود جزایی، گرفتن دارایی کسی بدون رضایت مالک ممکن در طبقۀ غارتگری جنایت جنگی قرار گیرد که مجازات ۲۰ سال زندان به همراه دارد.
طبق گزارش تحقیقات مقامات استرالیا، ۱۹ سرباز آن کشور در ارتباط به اتهام قتل ۳۹ زندانی و افراد ملکی افغانستان و رفتار ظالمانه تحت بازجویی قرار خواهد گرفت. تحقیقات همچنین به اطلاعاتی معتبر دست یافته مبنی بر این که ۲۵ سرباز سابق و فعلی استرالیایی در ارتکاب جنایات جدی سهم داشته یا دست‌کم به آن کمک کرده‌اند.
این منبع از وزارت دفاع استرالیا خواستار توضیحات در مورد وجود این تصاویر شده است و اینکه آیا در مورد آن اقدامی کرده‌اند یا خیر. سخنگوی این وزارت با استناد به گزارش بازرس ویژه گفته است که به دلایل قانونی نمی‌تواند در مورد اعضای فعلی یا سابق وزارت دفاع بدون رضایت کتبی آن‌ها معلومات ارایه کند.

کد خبر: 80508