داکتر عبدالله عبدالله با اشاره به بازداشت استادان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل، اظهار داشت که از مردم انتظار داریم که با نهادهای امنیتی همکاری نمایند تا این افراد در جامعه فرصت و مجال نیابند.

داکتر عبدالله عبدالله با اشاره به بازداشت استادان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل، اظهار داشت که از مردم انتظار داریم که با نهادهای امنیتی همکاری نمایند تا این افراد در جامعه فرصت و مجال نیابند.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالله عبدالله در نشست شورای وزیران با اشاره به برگزاری انتخابات گفت: مردم افغانستان به برگزاری انتخابات شفاف ریاست‌جمهوری چشم دوخته‌اند و هرگونه تقلب در این روند می‌تواند سبب بی‌ثباتی در کشور شود.
عبدالله افزود: همه به‌شمول مقام‌های ارشد حکومتی مسئولیت دارند که در امور کمیسیون انتخابات به نفع یا به ضرر کدام نامزد مشخص مداخله نکنند.
وی با اشاره به بازداشت استادان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل، اظهار داشت: ریاست امنیت ملی کشور تعدادی از افراد سرشناس را دستگیر کرده است که با شبکه داعش ارتباط مستقیم داشتند، از این گروه نمایند‌گی می‌کردند و زمینه فعالیت‌های داعش را در کابل فراهم می‌ساختند.
آقای عبدالله افزود: مردم صلح‌ دوست و دارای افکار معتدل‌اند و در میان شان افکار افراطی همراه با خشونت و ترور جا ندارد و از مردم انتظار داریم که با نهادهای امنیتی همکاری نمایند تا این افراد در جامعه فرصت و مجال نیابند.
این در حالی است که ریاست عمومی امنیت ملی روز گذشته از بازداشت چهار عضو گروه داعش به‌شمول یک استاد دانشکده‌ شرعیات دانشگاه کابل خبر داده بود. یک هفته پیش از آن نیز دو استاد دیگر دانشکده‌ شرعیات دانشگاه کابل به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه تروریستی داعش از سوی امنیت ملی بازداشت شده بودند.

کد خبر: 50027