خبرگزاری دید: یک مقام وزارت امور خارجه اندونیزیا گفته است که این کشور ممکن به زودی نمایندگی دیپلماتیک خود را در کابل بازگشایی کند و با طا-لبان وارد تعامل سازنده شوند، اما این امر به معنی به رسمیت‌شناختن حکومت طا-لبان نیست.

به نقل از جاکارتا گلوب، عبدالقادر جیلانی مسئول بخش آسیا، پاسیفیک و افریقای وزارت خارجه اندونیزیا گفته است: هدف ما انجام تعامل سازنده، به‌ویژه در زمینه کمک‌های بشردوستانه از جمله کمک به زنان افغانستان، بورسیه‌های تحصیلی و غیره است.
وی تصریح کرده است که بازگشایی سفارت به معنی رسمیت‌بخشیدن به حکومت طا-لبان نیست.
این مقام وزارت خارجه اندونیزیا افزوده است که جاکارتا به ارزیابی خود از تعهد طا-لبان برای ایجاد حکومت فرایگر، احترام به حقوق زنان و اقدامات ضدتروریزم ادامه خواهد داد.
وی در ادامه بیان داشته است که اندونیزیا قصد کمک به افغانستان برای غلبه به بحران انسانی پسا-جنگ دارد.
این دیپلمات بلندپایه اندونیزیا تأیید کرده است که کشورش در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در رابطه به بحران انسانی در افغانستان اشتراک می‌کند.

کد خبر: 100229