خبرگزاری دید: اداره هوانوردی طا-لبان می‌گوید، اولین پایه رادار سرتاسری که از فرانسه وارد شده‌ بود، آماده نصب در میدان هوایی کابل شده‌ است.

سه پایه دستگاه رادار سراسری در ماه سرطان سال جاری از کشور فرانسه وارد افغانستان شده ‌بود.
طبق خبرنامه اداره هوانوردی طا-لبان که امروز یک‌شنبه (۵ جدی) منتشر شد، اولین پایه از این رادارها برای نصب در کابل «ترخیص» شده‌ است.
این اداره گفته ‌است که نصب دستگاه‌های رادار سرتاسری کشور به ارزش ۱۱۲ میلیون یورو با شرکت فرانسوی «تالس» قرارداد شده ‌است که بر اساس آن، به صورت مرحله‌‌ای در ولایات کابل، بلخ و هرات نصب خواهد شد.
اداره هوانوردی گفته که قرار است تا دو سال دیگر ۱۲ سایت رادار با سیستم کنترول حریم هوایی در ۱۲ نقطه افغانستان نصب و عملیاتی شود.
طا-لبان در حالی در میدان‌های هوایی‌ افغانستان رادار نصب می‌کنند که قرار است ترکیه و قطر مدیریت پنج میدان هوایی کشور از جمله کابل را به عهده بگیرند.

کد خبر: 101068