نویسنده:

شکوهمند- خبرگزاری دید

با این سفر، رییس جمهور غنی راه دشواری در پیش دارد و باید بکوشد که ترامپ لج بازِ منفعت طلبِ غیر قابل اعتمادِ بد بین را برای همراهی با طرح‌های خودش مجاب کند.

آرشیف

شامگاه روز پنجشنبه ریاست جمهوری خبر داد که دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا در تماس تیلفونی با رییس جمهور محمد اشرف غنی ضمن سپاسگزاری از تصمیم آقای غنی مبنی بر موافقت با تبادله سه عضو مهم شبکه حقانی با استاد خارجی دانشگاه امریکایی افغانستان، از روایت آتش‌بس حکومت با طالبان حمایت کرده و روی طرح صلح رییس جمهور غنی برای رسیدن به صلح پایدار بحث نموده است.
گفته شده که در این تماس آقای ترامپ رییس جمهور غنی را به کاخ سفید دعوت کرده و احتمال می‌رود که در آینده نه چندان دور آقای غنی از واشنگتن دیدن کند.
آنچه در این تماس مهم پنداشته می‌شود، حمایت رییس جمهور ترامپ از روایت آتش‌بس ارگ و بحث روی طرح صلح حکومت است.
اکنون به نظر می‌رسد که ارابه حکومت مشروع افغانستان در روند صلح و تاثیرگذاری در آن راه افتاده است.
پیش از این در نه دور مذاکرات میان طالبان امریکا حکومت افغانستان در مذاکرات حضور نداشت و گمان می‌رفت که امریکا از ایجاد نظام دموکراسی و جمهوری خسته شده و می‌خواهد «امارت اسلامی» را به عنوان آلترناتیف نظام مطرح بسازد.
در بعد داخلی، نسبت به مذاکرات طالبان و امریکا دو دیدگاه به وجود آمده بود، یکی دیدگاه حکومت و عامه مردم مبنی بر عدم با اعتماد بودن امریکا و دوم دیدگاه منتقدین حکومت مبنی بر عدم اعتماد امریکا به روند دولت سازی در افغانستان و «مفسد» بودن ارگ.
برای رسیدن به صلح پایدار و استحاله نیروهای متخاصم در روند عادی سازی وضعیت پیچیده امنیتی و راهبردی کشور ما، «آتش‌بس» نیاز اساسی است. طرح صلح حکومت برای رسیدن به امنیت پایدار روی دو گزینه تاکید بیشتر کرده است. آتش‌بس و مذاکره حکومت با امریکا برای کاهش هزینه جنگ. حال اگر رییس جمهور غنی بتواند در سفر به امریکا، مقامات کاخ سفید را متقاعد کند که در مذاکرات صلح روی آتش‌بس و و اهمیت کابل به عنوان یک اداره مشروع افغانستان تاکید کنند، بدون شک هم جایگاه حکومت در بعد داخلی و هم در بعد منطقه‌ای تقویت می‌شود. دولت و حکومت مقتدر و مشروع که مواضع سیاسی آن در روند صلح به گونه عام و تام حمایت شود، می‌تواند با فراغ بال از یک طرف قوه مشروع علیه تهدیدات استعمال کند و از جانب دیگر مذاکرات صلح را جهت بدهد.
با این سفر، رییس جمهور غنی راه دشواری در پیش دارد و باید بکوشد که ترامپ لج بازِ منفعت طلبِ غیر قابل اعتمادٍ بد بین را برای همراهی با طرح‌های خودش مجاب کند.

کد خبر: 59158