نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله و سید غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی در یک نشست خبری از وضعیت امنیتی کشور و پلان‌های آینده نیروهای امنیتی و دفاعی در زمستان خبر دادند.


نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله و سید غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی در یک نشست خبری از وضعیت امنیتی کشور و پلان‌های آینده نیروهای امنیتی و دفاعی در زمستان خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری دید، نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله گفت: صفحه عملیات زمستانی آغاز شده است. هیئت‌هایی از ارگان‌های امنیتی به ولایات رفته‌اند تا برای عملیات زمستانی نقاط آسیب پذیر شناسایی شود.
نجیب دانش تصریح کرد که ولایات فاریاب، بغلان، غزنی و فراه از نقاط آسیب پذیر کشور است.
سخنگوی وزارت داخله همچنان با اشاره به بازداشت فرماندهان غیر مسئول مسلح، افزود که افراد مسلح غیر مسئول در هر جایی که باشند بازداشت می‌شوند.
او در مورد افزایش تلفات ملی نیز اشاره کرده و افزود که مسئله کشته شدن افراد ملکی در هلمند و ننگرهار زیر بررسی است.
از سویی هم سید غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که انتخابات در ۳۴۱ ولسوالی کشور انجام شد، تمام مراکز ولایات و ولسوالی‌ها در اختیار دولت است؛ پس این که می‌گویند نیم خاک کشور در اختیار طالبان است شایعه است و واقعیت ندارد.
با این همه، سخنگویان وزارت های دفاع و داخله در حالی از برخورد جدی حکومت با افراد مسلح غیر مسئول خبر دادند که در هنگام کنفرانس خبری آنان در شهر نو کابل درگیری میان پولیس و افراد مسلح غیر مسئول جریان داشت و هنوز نیز گزارش می‌رسد که جریان دارد.


کد خبر: 38627