تناقض‌گویی و عصانیت مضاعف؛ وقتی اشرف غنی با واقعیت مواجه می‌شود!


کد خبر: 23630