جمهوری خلق چین به تازگی از اقدام هند برای تقسیم جامو و کشمیر به دو قلمرو متحد انتقاد کرده و گفته است تصمیم هند شامل بخشی از قلمرو پکن نیز می‌شود. دهلی نو نیز در بیانیه‌ای گفته است مسئله سازماندهی ایالت جامو و کشمیر به دو منطقه کاملاً یک امر داخلی است.

جمهوری خلق چین به تازگی از اقدام هند برای تقسیم جامو و کشمیر به دو قلمرو متحد انتقاد کرده و گفته است تصمیم هند شامل بخشی از قلمرو پکن نیز می‌شود. دهلی نو نیز در بیانیه‌ای گفته است مسئله سازماندهی ایالت جامو و کشمیر به دو منطقه کاملاً یک امر داخلی است.
به نقل از اکونومیک تایمز، حکومت چین به تازگی از اقدام هند برای تقسیم ایالت جامو و کشمیر به دو منطقه جامو و کشمیر و لداخ گفته است که این تصمیم غیرقانونی است و از لحاظ حقوقی شامل قلمرو چین می‌شود و دهلی نو با این تصمیم خود حاکمیت چین را زیر سئوال برده است.
جنگ شئوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است:« دولت هند به طور رسمی از تأسیس مناطق موسوم به جامو و کشمیر و لداخ خبر داد که شامل برخی از قلمرو چین در صلاحیت اداری این کشور می‌شود.»
وی افزوده است:« چین ابراز تأسف می‌کند و کاملاً با آن مخالف است. هند به طور یکجانبه قوانین داخلی بخش اداریش را تغییر داده و حاکمیت چین را به چالش می‌کشد.»
در همین حال، وزارت خارجه هند نیز گفته است که تقسیم جامو و کشمیر به دو منطقه کاملاً یک مسئله داخلی است.
این وزارت در بیانیه‌ای گفته است:« چین به خوبی از مخالفت و موضع هند در مورد این مسئله آگاه است. موضوع سازماندهی دوباره جامو و کشمیر به دو قلمرو جامو و کشمیر و لداخ کاملاً یک مسئله داخلی هند است.»
این در حالی است که پاکستان که همواره بر سر کنترول کشمیر با هند در مناقشه و درگیری نظامی بوده و این اقدام هند را محکوم کرده است.

کد خبر: 57804