قرار است محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در همایش تنظیم نسل نو هزاره مغل اشتراک نموده و سخنرانی کند. همچنان هیئت سیاسی پارلمانی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بنا به دعوت موسسه تحقیقاتی صلح لاهور به پاکستان رفته است.

قرار است محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در همایش تنظیم نسل نو هزاره مغل اشتراک نموده و سخنرانی کند. همچنان هیئت سیاسی پارلمانی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بنا به دعوت موسسه تحقیقاتی صلح لاهور به پاکستان رفته است.


به گزارش خبرگزاری دید، هیئت سیاسی پارلمانی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بنابر دعوت موسسه تحقیقاتی صلح لاهور روانه پاکستان شده است. در همین حال، قرار است محمد محقق رهبر این حزب فردا چهارشنبه عازم کوئته شود و در همایش نسل نو هزاره مغل اشتراک کند.
هرچند گفته نشده که هیئت سیاسی پارلمانی حزب وحدت همراه محمد محقق است، ولی احتمال آن می‌رود که این هیئت نیز در کوئته با رهبری حزب یک جا شود.


در اعلامیه‌ای که تنظیم نسل نو هزاره مغل با عکس محمد محقق منتشر کرده، از او دعوت شده که به همایش این تنظیم رفته وسخنرانی کند.
با این همه، قرار است هیئتی با محمد محقق روانه کوئته شود.
تنظیم نسل نو هزاره مغل در کوئته در گذشته متهم به دامن زدن مسایل قومی و شرکت فعال در سمت و سو دادن جنگ داخلی بوده است.


به باور برخی کارشناسان، در گذشته محمد محقق هرچند معاون حزب وحدت به رهبری شهید مزاری بود، ولی با تشکلات و مداخلات جریان‌های هزاره در کوئته مخالف بود، ولی اکنون به نظر می‌رسد که در دیدگاه‌های آقای محقق نسبت به این مجموعه تغییراتی وارد شده است.
گفتنی است که داوری در مورد نتایج این سفر پیش از دیدار محمد محقق از این مجموعه و برایند آن هنوز پیش از وقت است.

کد خبر: 62356