رییس جمهور غنی: توشیح قانونی دسترسی به معلومات از اقدامات من برای حمایت از خبرنگاران بود

کد خبر: 87403