منبع:

دیلی تایمز

مترجم:

سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید

برخی حتی تا آنجا پیش می‌روند که می‌گویند روس‌ها و پاکستانی‌ها اکنون به طور مشترک و دقیقاً عکس همان بلوک قدیمی که اتحاد جماهیر شوروی را از بین برد، می‌خواهند این شرایط را بر سر امریکایی‌ها بیاورند.

ادعای گزارش نیویارک‌تایمز مبنی بر این که سازمان اطلاعات نظامی روسیه برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان به گروه‌های وابسته به طالبان امتیازات نقدی پیشنهاد کرده، یادآور به اصطلاح جهاد علیه شوروی است؛ وقتی امریکایی‌ها چریک‌های افغانستان را تسلیح و تأمین مالی کردند تا روس‌ها را بکشند. در حقیقت، طی ۲۰ سال به اصطلاح جنگ علیه تروریزم در افغانستان، شماری از نشریه‌های بین‌المللی به چنین نظریه‌های توطئه‌آمیز دامن زده‌اند. برخی حتی تا آنجا پیش می‌روند که می‌گویند روس‌ها و پاکستانی‌ها اکنون به طور مشترک و دقیقاً عکس همان بلوک قدیمی که اتحاد جماهیر شوروی را از بین برد، می‌خواهند این شرایط را بر سر امریکایی‌ها بیاورند.
با این وجود، طبق گزارش‌ها از آنجا که این یافته‌ها به دست آژانس‌های اطلاعاتی امریکاست و این بی‌کفایتی آن‌ها بود که امریکا را به انجام اشتباهات بسیاری در جنگ‌های پسا-۱۱ سپتامبر سوق داد، حرف‌ آن‌ها در حال حاضر به دیدۀ شک و تردید نگریسته می‌شود. اگر به گزارش نیویارک‌تایمز باور شود – و این که دولت امریکا تاکنون در این رابطه چیزی نگفته – بعداً به رییس جمهور امریکا توضیح داده خواهد شد و دیر یا زود عکس‌العملی را انتظار خواهیم داشت. اما آن‌ها به چیزی بیشتر از حرف‌های مترجمان عجیب و غریب طالبان یا حتی مذاکره‌کنندگانی که چنین چیزی را در حاشیه گفت‌وگوهای صلح طی دو سال گذشته مطرح کردند، نیاز دارند. چنین اتهامات حساسی نیازمند شواهد و مدارک انکارناپذیر است. اما واشنگتن وقتی جنگ افغانستان را شروع کرد، هم به شواهد توجه چندانی نکرد.
روس‌ها به طور طبیعی این اتهامات را رد کردند. اما چنین چیزی ماهیت زشت جنگ است، به ویژه چنان چیز ناعادلانه که این کشور فقیر(افغانستان) را مدت‌ها ویران کرده است؛ که حتی غیرقابل تصور‌ترین ایده‌ها شکل واقعی و محکم به خود می‌گیرد. عملاً کل منطقه و فراتر از آن، تا خره خره عملی در افغانستان انجام داده‌اند. از تجربه خود ما، به خوبی مشخص است که دهلی‌نو با کابل دست داد و به بهانۀ کمک و بازسازی به دنبال جای پای بود تا بتواند از آن برای عملیات‌های جاسوسی در پاکستان استفاده کند. تمام این جنجال‌ها، فرقی نمی‌کند که چقدر صحت دارد، فقط وقتی تمام می‌شود که امریکایی‌ها این کشور را ترک کنند. وقتی آن‌ها این کشور را ترک کردند، خواهند فهمید که مردم افغانستان روس‌ها را بسیار عزیرتر می‌پندارند و مسکو برای ختم این جنگ، چیزی بیشتر از یک نقش کوچک بازی کرده است.

کد خبر: 70830