بر اساس آخرین آمارهای جمع‌آوری و توحید شده، میزان تولید زعفران در سال روان ۲۲ درصد افزایش یافته و به ۱۹هزار و ۴۶۹ کیلو گرام رسیده است.

بر اساس آخرین آمارهای جمع‌آوری و توحید شده، میزان تولید زعفران در سال روان ۲۲ درصد افزایش یافته و به ۱۹هزار و ۴۶۹ کیلو گرام رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دید، اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید: «امسال در کل کشور، به صورت ترویجی و تولیدی، هفت‌هزار و ۵۵۷ هکتار زمین زعفران کشت شده و میزان تولید در مقایسه با سال گذشته، حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که سال گذشته شش‌هزار و ۲۷۲ هکتار زمین زعفران کشت شده بود که میزان تولید به ۱۶ تُن رسیده بود.»
آقای رستمی می‌گوید که بر اساس آمارها، ولایت‌های هرات، بلخ، فاریاب، قندهار، ارزگان، دایکندی و سرپل به ترتیب بیش‌ترین تولید را داشته‌اند. بیش‌ترین کشت‌زارهای زعفران در ولایت هرات بوده که به هفت‌هزار هکتار می‌رسد.
هم‌چنین در ولایت بلخ ۹۹.۵ هکتار، در فاریاب ۴۶ هکتار، در قندهار ۴۵ هکتار، در ارزگان ۳۹ هکتار، در دایکندی ۳۱ هکتار و در ولایت سرپل ۲۱ هکتار، زعفران کشت شده است. کشت‌زارهای زعفران در دیگر ولایات کم‌تر از این ولایت‌ها بوده است.
به گفته‌ سخنگوی وزارت زراعت، عمده‌ترین دلیل‌های افزایش تولید زعفران کشور افزایش ساحات تحت کشت، خدمات وزارت زراعت مانند آموزش‌دهی به دهقانان، توزیع پیازهای خوش‌کیفیت و ساخت مزرعه‌های نمایشی زعفران به دهقانان بوده است.
باید گفت که در سال روان، چهار مرکز پروسس زعفران در ولایت‌های کابل، غزنی، فاریاب و هرات تجهیز شده‌اند و هم‌چنین بیش از دوهزار زعفران‌کار مرد و زن آموزش دیده‌اند.
اکبر رستمی می‌گوید که صد نمونه از زعفران تولید شده‌ امسال افغانستان به منظور بررسی کیفیت آن در لابراتورهای استندرد و معیاری کشور تحت آزمایش قرار گرفته است که در نتیجه، کیفیت آن بالاتر از استندردهای بین‌المللی ثابت شده است.
بر اساس نتایج این آزمایش‌ها، افغانستان خوش‌کیفیت‌ترین زعفران جهان را تولید می‌کند.
به گفته رستمی آمارها نشان می‌دهد که امسال زعفران‌کاران افغانستان از کاروبارشان بیش‌تر از ۲۷ میلیون دالر به دست می‌آورند.
وزارت زراعت به منظور توسعه و رشد زعفران، در سال ۱۳۹۵ خورشیدی یک برنامه پنج ساله ترتیب کرد که بر اساس آن، میزان تولید زعفران در کشور باید تا سال ۱۴۰۰، حدود ۱۴ تُن می‌شد؛ اما میزان تولید امسال زعفران نشان می‌دهد که وزارت زراعت توانسته است با پی‌گیری تمام برنامه‌ها برای رشد زعفران، یک سال قبل‌تر از موعد، شش تُن اضافه‌تر از پیش‌بینی‌های این برنامه‌ پنج ساله تولید داشته باشد.

کد خبر: 61099