ارقام جمع‌آوری شده توسط ریاست احصاییه و معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، نشان می‌دهد که در جریان سال ۱۳۹۹ خورشیدی، یک میلیون‌ و ۵۸۹ هزار و ۲۶۹ متریک‌تُن گوشت گاو، گوسفند و بُز در کشور تولید و به مصرف رسیده است.


به گزارش خبرگزاری دید، این ارقام حاکی‌ست که از میان مقدار گوشت تولید شده، ۹۱۲هزار و ۳۸۷ متریک‌
تُن آن گوشت گاو و ۶۷۶هزار و ۸۸۲ متریک تُن دیگر آن گوشت گوسفند و بُز می‌باشد.
بر اساس خبرنامه وزارت زراعت، کابل درصد فهرست عمده‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کنندگان گوشت قرار دارد. در پایتخت، در جریان سال گذشته ۲۶۴هزار و ۳۶۵ متریک تُن گوشت تولید و مصرف شده است. هم‌چنین ولایات بلخ، ننگرهار، هرات و قندهار نیز پس از کابل عمده‌ترین ولایات تولید کننده و مصرف‌کننده‌ گوشت هستند.


خبرنامه افزوده: هم‌اکنون در سطح کشور دوهزار و ۹۵۰ فارم پرورش گاو، گوسفند و بُز گوشتی وجود دارد که از این میان، یک‌هزار و ۶۲ فارم آن مربوط به گاو‌های گوشتی، ۹۳۲ فارم پرورش گوسفند و ۹۵۶ فارم پرورش بُز می‌باشد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور معیاری‌سازی تولید گوشت چندین مسلخ بزرگ و معیاری در برخی از ولایات ساخته است. این مسلخ‌ها در ولایات کابل، بلخ و هرات ساخته شده و ظرفیت ذبح یک‌هزار و پنج‌صد راس بز و گوسفند و هم‌چنین سه‌صد راس گاو را در یک وقت‌کاری دارد.

کد خبر: 88971