شهر مزارشریف امروز پنجشنبه شاهد تیاتر خیابانی «شیر سلطان» در مقابل دروازه شهرداری این شهر بود.
به گزارش خبرگزاری دید، این تیاتر توسط بخش فرهنگی شهرداری مزار شریف و به همکاری «گروه هنری پرواز» در سه نقطه از شهر مزار شریف به اجرا در آمد.
محمد کریم اسیر عضو گروه هنری پرواز که نقش شیر سلطان را به عهده داشت در صحبت با خبرگزاری دید، گفت:« کمپاین شیر سلطان جهت آگاهی در ارتباط با محیط زیست و سرسبزی در بیشتر از ۱۵ ولایت برگزار گردیده و این بار دومی است که ما با دعوت و همکاری شهرداری مزار شریف این تیاتر خیابانی را در این شهر به اجرا می‌گذاریم.»
محمد داود حیدری آمر بخش فرهنگی شهرداری مزار شریف گفت: این تیاتر جهت آگاهی‌دهی برای نشان دادن مسئولیت شهروندان در برابر شهر و شهرداری‌شان است؛ زیرا شهرداری به تنهایی نمی‌تواند با ۲۰۰ کارگر شهری را که بیش از ۱٫۵ میلیون باشنده، پاک و تنظیف کند.»
شهر مزار شریف در طی چندین سال گذشته شاهد تغییرات زیادی بوده است. ظهور ساختمان‌های چند طبقه‌ در گوشه و کنار شهر، ساخت خیابان‌های مدرن با چراغ‌های ترافیکی و اعمار پارک‌های تفریحی نمونه‌هایی از این تغییرات هستند که چهره این شهر را زیباتر کرده‌اند.


کد خبر: 18801