دسته انتخاباتی صلح و اعتدال در یک اعلامیه تازه نسبت به برگزاری لویه جرگه مشورتی موضع تندتر گرفته و نگرانی‌اش را از برگزاری چنین جرگه‌ای اعلام داشته است.

دسته انتخاباتی صلح و اعتدال در یک اعلامیه تازه نسبت به برگزاری لویه جرگه مشورتی موضع تندتر گرفته و نگرانی‌اش را از برگزاری چنین جرگه‌ای اعلام داشته است.
به گزارش خبرگزاری دید، دسته انتخاباتی صلح و اعتدال در یک اعلامیه تازه جرگه مشورتی را «سفارشی» خوانده در مورد هدف برگزاری، آجندا، ترکیب و شیوه انتخابات اعضای لویه جرگه ابراز نگرانی کرده است.
متن کامل اعلامیه:
بیانیه تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در پیوند به تحريم جرگه مشورتی صلح
رهبری تيم انتخاباتی صلح و اعتدال قبلاً طی بيانيه مطبوعاتی مورخ ١٨ حمل ١٣٩٨ نگرانی عميق خود را در قبال برگزاری لويه جرگه مشورتی از طرف حكومت مطرح نموده و آن را يک اقدام مشورتی نه، بلكه لويه جرگه سفارشی عنوان نموده بود. تيم صلح و اعتدل، بالاخص در مورد هدف برگزاری، آجندا، تركيب و شيوه انتخاب اعضای لويه جرگه كه همه اين‌ها در هاله‌ای از ابهام قرارداشت، ابراز نگرانی كرده بود.
با آن‌هم، با توجه به مصالح عليای كشور و با درک اهميت تاريخی جرگه و جايگاه بلند آن در فرهنگ سياسی كشور ما، رهبری تيم انتخاباتی صلح و اعتدال بر مبنای اجماع سياسی ميان تمام احزاب، جريان‌ها و شخصيت‌های سياسی متشكل در اين تيم، موضوع اشتراک و سهم‌گيری در اين لويه جرگه را رد ننموده و تصميم نهایی در اين زمينه را به موعد بعدی و ارزيابی دقيق‌تر از روند برگزاری جرگه موكول نمود. ما همچنان از حكومت خواستيم تا در مورد هدف و آجندای جرگه و همچنان در زمينه تركيب و انتخاب اعضاء با جريان‌های سياسی كشور مشوره نمايد تا مشروعيت چنين پروسه بزرگ ملی تامين شود.
اما اكنون كه با گذشت چندين هفته، كار برگزاری لويه جرگه از طرف تيم وابسته به ارگ رياست جمهوری در يک روند كاملاً سفارشی و غيرشفاف به پيش برده شده، ديده می‌شود كه هنوز هيچ گونه وضاحتی در مورد اهداف واقعی و پس پرده حكومت و هيچ اطمینان در مورد آزاد و عادلانه بودن روند برگزاری آن به دست نيامده است. در چنين وضعيتی ما باور داريم كه روند مذكور كه بدون هیچگونه مشورت با جریان‌های مطرح سیاسی، ملی و مردمی به پيش برده می‌شود نمی‌تواند متضمن يک لويه جرگه واقعی باشد؛ زيرا در لويه جرگه‌ها اصل مشورتی بودنِ اساس مشروعيت آن‌ها را تشكيل داده و تاثیر مستقیم بر موثریت و نتايج آن دارد.
بنابراين، تيم انتخاباتی صلح و اعتدال در تاييد و تاكيد بر اعلاميه قبلی خود، روند فعلی زير نام جرگه مشورتی صلح را رد نموده و آنرا چيزی جز وقت‌تلفی از جانب حكومت در پروسه صلح و تلاشی براي كمپاين غير قانونی انتخاباتی نمی‌داند. ما اعلام می‌داريم كه هيچ كس به نمايندگی از تيم صلح و اعتدال و يا احزاب و جريان‌های عضو آن در اين لويه جرگه سفارشی اشتراک نخواهد كرد.
و من الله توفيق

کد خبر: 45620