محمد اشرف غنی رییس جمهور و عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی در محور تحکیم و ثبات نظام و همچنان روند صلح دیدار کردند.

محمد اشرف غنی رییس جمهور و عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی در محور تحکیم و ثبات نظام و همچنان روند صلح دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور محمد اشرف غنی و عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی در ارگ دیدار کردند.
در این دیدار حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور نیز حضور داشت.
گفته شده که تحکیم و ثبات نظام و همچنان روند صلح از مباحث محوری این دیدار بوده است.
عطامحمد نور از چهره‌های برجسته سیاسی کشور در چند روز گذشته با داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای مصالحه ملی نیز در رابطه به روند صلح دیدار داشته و در یک مصاحبه گفت که محور آن دیدارها بسیج تمامی نیروهای ملی برای رفتن متحدانه به سوی مذاکرات میان‌افغانی بوده است.
با این حال، آقای نور که در این اواخر در کابل به سر می‌برد، از چهره‌های تاثیرگذار سیاسی روی وقایع و رخدادهای ملی است که حمایتش از روند صلح و نظام می‌تواند جهت دهنده باشد.

کد خبر: 71321