اسدالله خالد رییس پیشین اداره امنیت ملی کشور نیز صدای مخالفت خویش را در برابر حکومت وحدت ملی بلند کرده و می‌گوید که خاموش بودن در برابر حکومت کنونی گناه است.


اسدالله خالد رییس پیشین اداره امنیت ملی کشور نیز صدای مخالفت خویش را در برابر حکومت وحدت ملی بلند کرده و می‌گوید که خاموش بودن در برابر حکومت کنونی گناه است.
او می‌گوید که ثبت نام حدود ۹ میلیون نفر برای انتخابات پیش رو حقیقت ندارد.
به گفته وی، کمیسیون انتخابات در عملکردش استقلال ندارد و هر خواستی را که ارگ داشته باشد به آن عمل می‌کند.
خالد:« کدام افغان باور می‌کند که نُه میلیون شناسنامه برچسب خورده است؟ این شناسنامه‌ها چگونه برچسب خورده؟ کدام کمیسیون این ارقام را اعلام می‌کند، کمیسیونی که تا کنون سه تن از آن به دلیل مداخلات حکومت استعفا کرده است.»
روز پنجشنبه (۱۱ اسد) یک جریان سیاسی تازه زیر نام «حرکت ملی امید سبا» به رهبری آقای خالد در کابل اعلام موجودیت کرد.


کد خبر: 33713