سه دانشمند اهل امریکا و بریتانیا به گونه مشترک جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۱۹ را به خاطر کشفیات جدیدشان در علم پزشکی از آن خود کردند. ویلیم کیلین و گریگ سمنزا از امریکا و پیتر رتکلیف بریتانیایی برنده این دور جایزه نول هستند.

سه دانشمند اهل امریکا و بریتانیا به گونه مشترک جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۱۹ را به خاطر کشفیات جدیدشان در علم پزشکی از آن خود کردند. ویلیم کیلین و گریگ سمنزا از امریکا و پیتر رتکلیف بریتانیایی برنده این دور جایزه نول هستند.
به نقل از صدای امریکا، اینکه سلول‌ها آکسیجن را چگونه حس کرده و در برابر سطوح مختلف آن واکنش نشان می‌دهند، از کشفیات این سه دانشمند خوانده شده است. این کشفیات راه را برای روش‌های جدید درمان کم خونی، سرطان و دیگر بیماری‌ها هموار می‌کند.
آقای کیلین استاد دانشگاه هاروارد، آقای گریک استاد دانشگاه جانز هاپکینز و آقای رتکلیف استاد دانشگاه آکسفورد جایزۀ نقدی ۹۱۸ هزار دالری را تقسیم خواهند کرد.
از سال ۱۹۰۱ تا کنون ۱۱۰ جایزۀ نوبل طب اعطا شده است.
کمیتۀ جوایز نوبل گفته است که این سه دانشمند دستگاه بیولوژیک بدن انسان را شناسایی کردند که چگونگی واکنش ژن‌ها را در برابر سطوح مختلف آکسیجن تنظیم می‌کند.
واکنش سلول‌های بدن به سطوح مختلف آکسیجن برای تولید کریوات سرخ خون، تولید رگ‌های جدید خون و تنظیم سیستم ایمنی بدن کلیدی پنداشته می‌شود.
جایزۀ نوبل طب سال ۲۰۱۸ به جیمز الیسن امریکایی از دانشگاه تکزاس و توسانو هونجو جاپانی از دانشگاه توکیو به خاطر کشفیات شان در مورد چگونگی عملکرد سیستم ایمنی بدن در برابر سرطان، داده شد.
جایزۀ نوبل در بخش های طب، فزیک، کیمیا، ادبیات و صلح به خواست الفرد نوبل، یک صنعتکار ثروتمند سویدنی و مخترع دینامیت ایجاد شد. نخستین جایزۀ نوبل در سال ۱۹۰۱ درست پنج سال پس از مرگ نوبل تفویض شد.
کمیتۀ جایزۀ نوبل یگانه کمیتۀ این نهاد است که به گونۀ منظم به دستاوردهای سالیان گذشته پاداش می‌دهد. بنابر درخواست نوبل، این جایزه باید «به شخصی داده شود که بیشترین و بهترین خدمت را برای ایجاد اخوت و برادری میان ملت‌ها، محو یا کاهش نبردهای مسلحانه و تامین و ترویج همایش صلح انجام داده باشد.»

کد خبر: 56186