مراسم پایانی نخستین جشنواره زنان موفق افغانستان با حضور برگزیدگان و صدها زن و مرد در دانشگاه کابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دید، این جشنواره که توسط «انستیتیوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب»، «آیینه جوانان» و «فضای خرد» با حمایت مالی شرکت بلوسونیک، تلویزیون زن و سینما کهکشان برگزار شد، ۱۶ زن از میان ۶۰۰ اشتراک کننده موفق به دریافت «تندیس» و لوح تقدیر شد.
۶۰۰ زن در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، نظامی، هنر، ورزش و بخش‌های دیگر به رقابت پرداختند که سرانجام ۱۶ چهره موفق از این میان انتخاب و معرفی شد.
کامله صدیقی معیین وزارت تجارت و صنایع و منیژه وافق رییس اتاق تجارت و صنایع زنان، در بخش اقتصاد برگزیده شده و موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر شدند.
جنرال مسلمه امانی معاون ریاست پاسپورت و و دگروال نادره نزار معاون لوای نظم عامه در بلخ، در بخش نظامی و امنیتی موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر شدند.
در بخش حقوقی و قضایی، رحیمه رضایی رییس دیوان احوال شخصیه ولایت کابل و انیسه رسولی رییس دیوان جرایم سنگین و فساد اداری، موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر شدند.
در بخش هنر تیم ارکستر زهره و بانو ربابه محمدی نقاض معلول موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر شدند.
در بخش فرهنگی و اجتماعی خانم فخریه ممتاز بنیانگذارمرکز رفاهی و باشگاه یوگای زنان و بانو حمیرا ثاقب فعال مدنی موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر شدند.
در بخش علمی و ادبی داکتر شکردخت جعفری با لقب نابغه علمی، خانم سیمین حسن‌زاده شاعر و زمزمه نیازی شاعر پشتو موفق به دریافت تندیس، لوح تقدیر ویژه و لوح تقدیر در بخش پشتو شدند.
در بخش ورزش خانم زهره رضایی مدال‌آور ورزشی و معصومه حبیبی مدال‌آور جام جهانی موفق به دو لوح تقدیر شدند.
در بخش رسانه هم به مریم درانی رییس رادیو «میرمن» قندهار تندیس اهدا شد.
این محفل با سخنرانی و موسیقی به پایان رسید.
گفتنی است این گونه جشنواره‌ها می‌تواند آغاز راه حضور فعال و موفق زنان کشور در اجتماع و کنار مردان باشد.


کد خبر: 21529