رییس جمهور اشرف غنی در نشستی با مسئولان نهادهای دخیل در روند حج، خواستار تدوین مقرره برای تامین حقوق حجاج شد.

رییس جمهور اشرف غنی در نشستی با مسئولان نهادهای دخیل در روند حج، خواستار تدوین مقرره برای تامین حقوق حجاج شد.
به نقل از ارگ، رییس جمهور غنی گفت که پروسه حج نیازمند اقدامات سرتاسری، هماهنگ و برنامۀ منسجم می‌باشد و سال‌های قبل این پروسه قناعت بخش بوده و باید تلاش‌های بیشتر در این خصوص صورت گیرد.
وی ضمن تاکید بر رسیدگی به شکایات و چالش‌ها، پیداکردن راه حل ها و تامین شفافیت در پروسۀ حج، گفت که شرکت هوایی آریانا باید مشکل انتقال حجاج را حل کند و مقاماتی که یکبار به حج رفته‌اند، نباید بار دوم اجازۀ رفتن داشته باشند، همچنان اشتراک مقامات دولتی در این پروسه محدود شود و امتیازات خاص نیز در این عرصه باید از بین برود.
آقای غنی گفت که در زمینه تامین حقوق حجاج، یک مقرره ترتیب گردد و یک گروه کاری توظیف شود تا گزارش واضح در خصوص اقدامات و آمادگی به منظور دریافت چالش‌ها و نیازمندی‌های پروسه حج ترتیب و ارائه نماید.
وی افزود که از همین اکنون برای انتقال بهتر حجاج و ترتیبات خاص به منظور واکسین آنان روی دست گرفته شود، همچنان مشکلات حجاج زن بررسی و سهمیۀ آنان مشخص گردد.
رییس جمهور کشور با تاکید بر اینکه، تنظیم پروسۀ حج به عنوان یک میراث خوب باقی بماند، گفت که یک طرح اساسی و پایدار بخاطر مدیریت این پروسه نیاز است.
وی افزود که روی سهمیه ولایات یک معیار وضع گردد؛ «من می‌خواهم که سهمیۀ حج ریاست جمهوری را به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و افرداد ملکی، مجروحین و افراد بی‌بضاعت، اهدا نمایم.»
رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش با تاکید بر این‌که، یک برنامۀ پنج ساله برای پروسۀ حج تدوین گردد، گفت که در این پروسه باید از امکانات دست داشته استفاده اعظمی صورت گیرد و همچنان ظرفیت موجود در کنسولگری افغانستان در شهر جده، مورد ارزیابی قرار گیرد و نقش آن در پروسه حج افزایش یابد.

کد خبر: 62557