محمد یونس قانونی عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی می‌گوید که حزبش در مورد روند صلح بی‌تفاوت نخواهد نشست. او همچنان در واکنش به اظهارات اخیر حکمتیار افزوده که رهبر حزب اسلامی نوعی عذاب وجدان دارد.


به گزارش خبرگزاری دید، محمد یونس قانونی معاون پیشین رییس جمهور و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی، امروز یکشنبه(۳حوت) در همایشی به مناسبت چهل و یکمین سالروز قیام سوم حوت مردم کابل، گفت که جمعیت اسلامی در پیوند به روند صلح بی‌تفاوت نخواهد بود.
او گفت: «پروسه شکل می‌گیرد، مصالحه صورت می‌گیرد؛ اما چگونگی شکل گرفتن مصالحه و چگونگی موفقیت پروسه مصالحه مسئله مهمی است که جمعیت اسلامی افغانستان مردم افغانستان و کابلیان سوگ‌مند و زخمی، نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نخواهند ماند».
آقای قانونی، با اشاره به اظهارات چند روز قبل گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی او را به نفاق‌افکنی متهم کرد و گفت که افغانستان در شرایط کنونی به همبستگی نیاز دارد.
قانونی: «انجینیر صاحب تاریخ تغییر کرده! شما در گذشته باقی مانده‌اید. شما از آن‌چه در گذشته انجام شده، نوعی عذاب وجدان را تحمل می‌کنید».
قانونی در ادامه سخنانش گفت که کابلیان و قیام سوم حوت نقش مهمی در شکست قشون سرخ شوروی در افغانستان داشتند.
در سوم حوت سال ۱۳۵۸مردم کابل با اعتراضات گروهی نارضایتی شان در برابر حضور قشون سرخ شوروی در افغانستان اعلام کردند.

کد خبر: 85846